Publicaties Fuusje de Graaff

English publications see: /international-activities/publications-fuusje-de-graaff

Nederlandstalige publicaties van Fuusje de Graaff zijn:

Graaff, FM de (2020). Op weg naar een betere zorgcommunicatie.  Bespreking van artikel: Noordman, J., Schulze, L., Roodbeen, R., Boland, G., Vliet, L.M. van, Muijsenbergh, M. van den, & Dulmen, S. van (2020) Instrumental and affective communications with patients with limited health literacy in the palliatieve phase of cancer or COPD; BMC Palliative Care, Op weg naar een betere zorgcommunicatie – Guus Schrijvers

Graaff, FM de (2020). Hoe doordacht om te gaan met ethische vraagstukken?. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(5), pp.1–5. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.657, Boekbespreking van Ethische knopen, leidraad voor doordacht sociaal werk, Pelckmans Pro

Graaff, FM de, Stavenuiter, B & Beneken genaamd Kolmer, D (2020) Mantelzorg in de ggz, verleden, heden, toekomst, Bussum, Coutinho.

Bernts, N, Graaff FM de, Schrijvers G, Siepkamp P van der, Velpen P van der (2019) Onaanvaardbare Gezondheidsverschillen: oorzaken, gevolgen en kansen om die te verkleinen. Rapport op basis van literatuur en twee conferenties van PvdA en GroenLinks. Eigen beheer. Klik hier om het rapport te openen.

Graaff, FM de (2019) Lectoraat onder de loep, Onderzoek van Onderwijs, (1), 18-33.

Graaff, FM de (2019) De ongekende mogelijkheid van het alledaagse. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 3, pp 1–5.  Kolen, M. (2017). Boekbespreking van: De ongekende mogelijkheid van het alledaagse: Een kwalitatief-empirische, zorgethische studie naar morele betekenissen in de alledaagse omgang tussen jongeren met een licht verstandelijke beperking en zorgprofessionals. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

Graaff FM de (2018) Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde. Nurse Academy, Praktijkgerichte nascholing voor verpleegkundigen (1), 48-53.

Graaff FM de (2017) Goed of juist? Voor mijzelf of voor een ander? Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(3), pp.50–53. Een boekbespreking van: Mariël Kanne. Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk.  Eburon, Delft, 2016.

Graaff FM de, Schalk M van der (2016) Psychosociale zorg voor migranten met kanker.  Hoofdstuk 17 van Psychosociale zorg in de oncologie, een praktijkboek voor dokter, De Tijdstroom, Utrecht

Keulen A van & Graaff FM de (Editors) (2015)  Ruimte voor jong en oud Professioneel omgaan met Diversiteit,  SWP, Amsterdam.

Graaff FM de (2015)  Gezamenlijke besluitvorming bij migranten – hoe doe je dat verantwoord?  Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. (25)1, 25-29.

Graaff FM de (2014)  Culturele aspecten van vragen rond het levenseinde ‘Bijblijven, Tijdschrift voor Praktische huisartsgeneeskunde, (30)10, 11-18.

Graaff FM de, Muijsenbergh METC van den, Geest S van der, Francke AL (2013) ‘Passende palliatieve zorg’. Hoe sluiten zorgverleners aan op de behoeften van Turkse en Marokkaanse ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, (13)1, 36-45.

Graaff FM de (2012) Palliatieve zorg aan migranten, samen leren van ervaringen. Pallium, (14)5, 23-25.

Graeff A de, Mistiaen P, Graaff FM, Muijsenbergh M van den, Deville W, Galesloot C, Lamkaddem M. Geest S van der (2012) Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen, NTPZ, Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, (12) 2 4-20.

Graaff FM de (2012) Palliatieve zorg aan migranten, GERON, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, 3, 50-52.

Graaff FM de, Berg-Zwarteveld BM van den. (2011) Een allochtone patiënt, in: Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve zorg, een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek, red: Hosson SM de, Graeff A de, Netters FJS, Verhagen CAHHVM, De Tijdstroom, Utrecht.

Misteaen P, Francke AL, Graaff FM de, Muijsenbergh METC van de. (2011) Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (en Achtergronddocument) Nivel, Pharos, IKN, Utrecht.

Graaff FM de, Francke AL. (2011) Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond, in: Palliatieve zorg door verpleegkundigen, Visser APh et al., Reed Business, Amsterdam.

Koppenol- van Hooijdonk MAGJ, Graaff de FM (2010) Cultuursensitieve palliatieve zorg, in: Wanrooij, BS et al. Palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Graaff FM de, Francke AL, Muijsenbergh METC van den, Geest S. van der. (2010) Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. Nivel, UvA, Pharos. Amsterdam/Utrecht.

Meulenkamp TM, Van Beek APA, Gerritsen DL, Graaff FM de, Francke, A.L. (2010) Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg, een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en Chinese ouderen, Nivel/ACTIZ ,Utrecht.

Graaff FM de, Bertens I. (2010) Training interculturele zorgverlening voor verzorgenden en verpleegkundigen, ACTIZ, Utrecht.

Graaff FM de, Rosendal H. (2009) Ketenvorming tussen huisartsen en wijkverpleging: ‘de moeite waard’, in: Ketenzorg, praktijk in perspectief, Rosendal H. et al. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen.

Graaff FM de, Rosendal H. (2007) Praktijkgebonden thuiszorg, in Maassluis een succes!, Hogeschool Leiden, Leiden.

Graaff FM de, Doeleman W (2006) Van botsingen kun je leren, een methodiek om contacten tussen ouders en beroepskrachten in de kinderopvang te versterken, SWP, Amsterdam.

Graaff FM de, Hasselt T van, Francke AL. (2005) Thuiszorg voor terminale Turkse en Marokkaanse patiënten, ervaringen en opvattingen van naasten en professionals, Nivel, Utrecht.

Graaff FM de. (2005) Thuiszorg en allochtonen, in: Handboek thuiszorg, Elsevier, Maarssen,

Graaff FM de, Francke AL. (2005) Waardering voor en effecten van Salsa, een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in de thuiszorg, Verpleegkunde 2005-20,(1):19-28.

Graaff FM, Redmond R. Francke AL. (2004) Handleiding voor het implementeren van Salsa; een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie, Nivel, Utrecht.

Graaff FM de, Devillé WLJM. (2004) Kansen en belemmeringen voor allochtonen op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector, een literatuurstudie, OSA, Tilburg.