Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra.

Beknopte versie van Samen verschillend. Pedagogisch kader Diversiteit.

Boek cover: Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra.
Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra.

Alle kinderen komen met hun eigen ervaringen en geschiedenis naar de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (bso). Daarom heet dit boek: “Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra”.

De kinderopvang is de grote wereld in het klein. Voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ze komen er in aanraking met verschillende kinderen, mensen en idee├źn. Het kindercentrum is een ontmoetingsplaats waar ieder kind bijhoort en niemand beter of minder is dan een ander.

“Ieder kind een eigen verhaal” gaat over het omgaan met diversiteit, over omgaan met overeenkomsten en verschillen: in voorkeuren, talenten en culturele achtergronden. Ook is er aandacht voor kwetsbare kinderen. Het boek is bedoeld voor ouders, oudercommissies en pedagogisch medewerkers.

Anke van Keulen en Elly Singer (2013). Amsterdam: Reed Business.