Lopend Vuurtje

Educatief programma over vrede voor basisscholen

boek Lopend Vuurtje

Lopend Vuurtje bestaat uit lessuggesties voor kinderen in het basisonderwijs en versterkt wat de school al doet. Het pakket:

  • versterkt een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat in de school,
  • ondersteunt vaardigheden op het gebied van burgerschapsvorming en het omgaan met diversiteit,
  • geeft handvatten om maatschappelijke thema’s te bespreken.

Het materiaal bestaat uit een gids voor de leerkracht en een werkboekje met opdrachten voor kinderen. Lopend Vuurtje maakt deel uit van het educatieve programma ‘Peace Education in Action’ van de stichting World Peace Flame. Het is beschikbaar in diverse talen en wordt in vele landen gebruikt. Het programma is te downloaden op www.peace-education-in-action.nl.

MUTANT is mede-auteur van het programma en verzorgt gastlessen en workshops voor leerkrachten. MUTANT voerde ook een praktijkonderzoek uit naar het gebruik van het programma en naar de mogelijke inbedding in het reguliere basisonderwijs.