OpStap naar 2024

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?

De vaak tumultueuze actualiteit in kinderopvang en onderwijs kan het zicht belemmeren op de vraag wat we hier en nu moeten doen om kinderen optimale kansen te bieden. ChildCare International richtte zich daarom op dit vraagstuk, in opdracht van Kinderopvang Humanitas.

In ‘OpStap naar 2024’ schetst Child care International een vergezicht op een ideaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dertien wetenschappers geven uitgebreid hun visie op wat daarvoor nodig is, aan de hand van de vragen: In welk klimaat gedijen kinderen van 0 tot 12 optimaal? Hoe organiseer je zo’n optimaal klimaat? Welk soort professionals heb je daarvoor nodig? Wie neemt de regie? Op basis van deze interviews – en de reflectie hierop vanuit de praktijk en de politiek – heeft ChildCare International een stappenplan opgesteld dat stof levert voor discussie en aanknopingspunten biedt voor actie en verandering.

Zie www.childcareinternational.nl/publicaties/opstap-naar-2024/