Pedagogisch kader voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang

Het Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang.

In een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen werken veel partners en professionals samen, binnen één gebouw of op diverse plekken bij elkaar in de buurt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een Brede school of Integraal Kindcentrum. De school en de kinderopvang zijn in zo’n netwerk verbonden met het gezin, met de wijk, andere instellingen en de overheid. Zij verbinden het kind en het gezin met de wereld en dragen zo bij aan de kracht en cohesie van de pedagogische civil society.

Het Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang (A. van Keulen, SWP, 2014) gaat in op het samen bouwen aan en samen leven in een pedagogisch klimaat, op het verbindend leren tussen school en kinderopvang, op een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod, en op samen leren in een team.  Het is geschikt voor zowel beginnende als reeds bestaande pedagogische netwerken, voor Brede scholen en Integrale Kindcentra, voor begeleiders en managers en voor studenten in opleiding.