Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie

Boek cover: Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie.
Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie.

Permanent leren als team is een praktische methodiek die pedagogische medewerkers en hun begeleiders ondersteunt om in kindercentra te blijven leren en een kritisch- reflectieve houding te leren aannemen. Deze houding maakt communicatie transparanter, zorgt voor meer aandacht voor diversiteit en verhoogt het plezier in het samenwerken.

Het boek bevat naast theorie acht instrumenten en bijbehorende oefeningen. De instrumenten zijn geschikt bij de implementatie van nieuw beleid of bij de verankering van bestaand beleid.

Anke van Keulen en Ana del Barrio Saiz. SWP, Amsterdam, 2010.