Ruimte voor jong en oud

Ruimte voor jong en oud.

Professionals uitdagen en ondersteunen in het omgaan met diversiteit was en Is de rode draad van Bureau MUTANT, of het nu in de kinderopvang is of in de ouderenzorg. Professionals die kunnen reflecteren op het eigen handelen, op de eigen beeldvorming en vooroordelen, die democratisch samenwerken met alle betrokkenen, en die de bereidheid hebben om van elkaar te leren.

Dit boek is een neerslag van 25 jaar Bureau MUTANT en meer dan 20 auteurs laten zien hoe zij ruimte creëren voor jong en oud in samenwerking met MUTANT. U leest over de schoonheid van het verschil en het leren leven met diversiteit, over democratische oefenplaatsen en over lerende teams en lerende organisaties.

(Amsterdam: SWP, 2015).
Te bestellen voor € 10,– excl porto bij a.vankeulen@mutant.nl.