Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind

Boe cover: Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind
Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind

Het Utrechts kwaliteitskader geeft (UKK) een visie op educatie van het jonge kind en biedt professionals weer richting aan het handelen. Het Utrechts kwaliteitskader geeft toelichting op de elf uitgangspunten die geformuleerd zijn over wat er in de groep met jonge kinderen zou moeten gebeuren, hoe daartoe de samenwerking in het team, de instellingen en de wijk gestalte zou moeten krijgen en hoe er optimaal met ouders kan worden samengewerkt.

In Utrecht werken 200 basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven met het UKK in 23 lerende wijknetwerken verspreid over de stad.

Keulen, A. van, P. Leseman, K. Wanningen, C. Kool. (2015) Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind. Gemeente Utrecht, www.nuvoorlaterutrecht.nl