Van alles wat meenemen.

Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland.

Boek cover: Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland.
Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland.

Hoe voeden ouders in Nederland hun kinderen op? Die vraag wordt steeds vaker gesteld: bij problemen met jongeren komt steevast de opvoeding (of het gebrek daaraan) naar voren. Tegelijkertijd is het antwoord steeds minder eenduidig. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan opvoedingsstijlen en van elke stijl leren we en nemen we iets mee.

Deze derde druk is aangepast aan het meest recente onderzoek naar opvoedingsstijlen en maakt dit onderzoek toegankelijk voor (toekomstige) beroepskrachten in het pedagogisch vakgebied. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan vragen en opdrachten, waarmee de lezer de inhoud steeds aan zijn eigen normen en waarden toetst. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk portretten van succesvolle pedagogische professionals, waarin zij vertellen hoe zij in hun werk omgaan met de diversiteit in opvoedingsstijlen.

A. van Keulen, A. van Beurden en T. Pels. Derde, herziene druk. Bussum: Coutinho, 2010