Publicaties Anke van Keulen

Keulen, A.van. (2017). Handreiking Lerende Netwerken Doorgaande Lijn Utrecht. www.nuvoorlaterutrecht.nl.

Keulen, A.van, Vandekerckhove, A. (2016). In 5 Stappen naar Kwaliteit. Trainingspakket Europees kader voor kwaliteit in opvang en onderwijs voor jonge kinderen. Leiden: International Step by Step Association, Bureau MUTANT, VBJK. www.issa.nl
Translations in English, Slovenian, Greek.

Keulen, A. van, A. del Barrio Saiz, E. Reiling, J. Hoex, C. Bieneman. (2016). High Five Quality Scan. Instrument voor reflectie en evaluatie op basis van het Europees Kader voor Kwaliteit. www.anadelbarrio.nl.

Stichting World Peace Flame, m.m.v. A.. van Keulen (2016). Lopend Vuurtje. Educatief programma over vrede voor kinderen op de basisschool. www.peace-education-in-action.nl

Keulen, A. van (2017). Praktijkonderzoek Lopend Vuurtje. Vrede begint bij jezelf en geef je door. Stichting World Peace Flame: www.peace-education-in-action.nl

Keulen, A. van, m.m.v. A.Hol, L. Heutz, A. Deneer (2015). Pedagogisch kader professionele netwerken in onderwijs en kinderopvang. Amsterdam: SWP

Keulen, A. van, P.Leseman, K.van Wanningen (2015). Utrechts kwaliteitskader educatie van het jonge kind. Aanbevelingen voor de versterking van de kwaliteit van het professionele handelen op het niveau van de medewerker, het team en de organisatie. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Keulen, A.van (2015) Contribution, reflection and new perspectives on mutual learning; The Utrecht Quality Framework for the young child. In: TALE: Tuscan approach for Early Childhood Education and care. A. Fortunati (ed.). Florence: Istituto degli Innocenti.

Keulen, A. van & F. de Graaff (2014). Ruimte voor jong en oud. Professioneel omgaan met diversiteit. Amsterdam: SWP.

Child Care International, m.m.v. A. van Keulen. (2014) OpStap naar 2024. Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12? Amsterdam: SWP

Keulen, A. van (red.) (2013). Jonge burgers. Kindercentra als democratische oefenplaats. Amsterdam: SWP

Keulen. A.van (2013). Denk groot, doe klein. Het kindercentrum als democratische oefenplaats. Amsterdam: SWP

Keulen, A. van, Singer, E. (2013) Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra. Amsterdam: Reed Business Education.

Keulen, A. van, Singer, E. m.m.v. A. del Barrio Saiz, C.de Leve, (2012). Samen verschillend. Pedagogisch Kader Diversiteit in de kinderopvang. Reed: Maarssen.

Keulen, A. van (2012). Het managen van diversiteit. Variatie in personeel biedt meerwaarde en kwaliteit. In: Hol, A. en M. Vaes. Handboek Management Kinderopvang. Amsterdam: SWP.

Keulen, A. van & Del Barrio Saiz, A. (2012). Permanent leren als team. In: Hol, A. en M. Vaes. Handboek Management Kinderopvang. Amsterdam: SWP.

Keulen, A. van (2010). The Early Childhood Educator in a Critical Learning Community: towards sustainable change. Comtemporary Issues in Early Childhood, 11(1), 106-112

Keulen, A. van & Del Barrio Saiz, A. (2010). Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie. Amsterdam: SWP.

Keulen, A. van, Beurden, A. van & Pels, T. (2010). Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland. Bussum: Coutinho.

Keulen, A. van (2010). Hoe leren jonge kinderen democratisch burgerschap? In: Brouwers, H., Cappon, T. (red.) Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? Amsterdam: Janusz Korczak Stichting.

Keulen, A. van, Schepers, W. (redactie) (2008). Kinderschapsvorming, van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming. SWP, Amsterdam

Keulen, A. van (2008). Hoe leren jonge kinderen democratisch burgerschap? In: Keulen, A. van, Schepers, W. (redactie) Kinderschapsvorming,van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming. SWP, Amsterdam

Keulen, A. van, van Noorden, L. (2008) De Kunstkar. Kunst als voertuig voor de samenwerking met ouders in school, kindercentrum en buurt. MUTANT, Utrecht – K2, Den Bosch.

Graaff, F. de, Keulen, A. van. (2008) ‘Making the road as we go’. Parents and professionals as partners managing diversity in early childhood education. The Bernard van Leer Foundation Practice and Reflections (P&R) series no. 24

Keulen, A. van (editor). (2007) Iedereen hoort erbij. Gelijke kansen creëren voor alle kinderen in Europa. Themanummer Kinderen in Europa, nr 10.

Keulen, A. van, Lee, P. (2007) Networking for respect for diversity. Experiences in the DECET network. In: Early Childhood matters. June 2007.

Singer, E., Haan, D. de, m.m.v. van A. van Keulen en N. Bekkema (2005). Kijken, kijken, kijken. Samen spelen, botsen en verzoenen. Amsterdam: SWP.

Keulen A. van (red.) (2006). Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten. Handboek voor kindercentra en scholen. Amsterdam: SWP.

Beurden, A. van, Keulen, A. van (2005) De pedagogische cirkel. Een model voor pedagogische beleidsontwikkeling in de kinderopvang. Amsterdam: SWP.

Keulen, A. van (red.) (2004). Jonge kinderen discrimineren niet?! Omgaan met diversiteit in kindercentra en op school. Amsterdam: SWP.

Keulen, A. van (red.) (2004). Young children aren’t biased, are they?! How to handle diversity in early childhood education. Amsterdam: SWP.

Keulen, A.van (a.o)(2004) Diversity and Equity in Early Childhood Training in Europe. Examples of training practices in the DECET network. Brussels: DECET network.

Keulen, A. van, Beurden, A. van & Doeleman, W. (2003). Poppen zoals wij. Methodisch werken aan respect voor diversiteit met jonge kinderen. Amsterdam: SWP

Keulen, A. van (2000) Ik ben ik en jij bent jij. Methodiek en praktijkboek voor de kinderopvang over ‘Opvoeden zonder vooroordelen.’ Amsterdam: SWP.

Gaine, B., Keulen, A. van (1997) Anti-Bias Training Approaches in the Early Years. A guide for trainers and teachers. Utrecht: MUTANT; EYTARN, London.
Translations: La petite Enfance: pour la formation sans prejudges. Un manuel pour formatuers et enseignants.
Criterios para una formación sin prejuicios en la edad Temprana. Un manual para instructors y maestros.
Wege zu einer vorurteilsfreien Kleinkindpädagogik. Handbuch für Auszubildende und Lehrkräfte.