Onze Missie

Previous Image
Next Image

info heading

info content

De missie van MUTANT is ruimte creƫren voor jong en oud in onze superdiverse samenleving.
Dit doen wij door het ontwikkelen van onderbouwde methodieken en het doen van praktijkonderzoek, die we verspreiden via trainingen en publicaties.

Kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg en ouderenwerk

Wij -Anke van Keulen en Fuusje de Graaff- werken vooral in de kinderopvang, het onderwijs, de gezondheidszorg en het ouderenwerk.

Onze rode draad is de drieslag van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.

Achtergrond

We begonnen als studenten in 1970 migrantenkinderen en hun ouders te helpen op de Turkse en Marokkaanse school in Utrecht. We maakten er werk van in onze tweelingbaan op het Nederlands Centrum Buitenlanders en bleven actief voor onze missie in de daarop volgende banen in binnen- en buitenland. Vanaf 1989 bundelden we onze krachten in MUTANT.

Over ons

Anke is sociaal pedagoog en heeft zich gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit en diversiteit, democratisch burgerschap, lerende netwerken en teams en Europese samenwerking.
Fuusje is geografe/medisch antropoloog en heeft zich gespecialiseerd in complexe communicatie, cultuursensitiviteit en organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg en het ouderenwerk.

Portret Anke van Keulen
Anke van Keulen
Portret Fuusje de Graaff
Fuusje de Graaff

De werkwijze van MUTANT

We werken graag grensoverschrijdend, innovatief, intersectoraal, Europees en internationaal.
Maar we focussen tegelijk op praktische resultaten.
Bij projecten werken we veelal eerst in lokale pilots om daarna onze kennis en vaardigheden via trainingen en publicaties breed te implementeren.
Bij onderzoek publiceren we de bevindingen niet alleen in wetenschappelijke tijdschriften; we verwerken ze ook in praktische handvatten, die we aanreiken in vaktijdschriften, leerboeken en op symposia.